2010-07-23

TTUTTURRE (1281 m) eta IRUMUGARRIETA (1431 m)


San Migel bidetik, Errazkingo txabolen atzetik dantzatu genizkion atze eta aurreak Ttutturre mendiari. Abenduan Betelutik begiz jo nuen ttonttorra: Ttutturre. Beti da zoragarria Aralarko barne-erraietan igerian aritzea. Bat ez, bi bertso idatzi genizkion Ttutturreri; biak merezi zituelako, lehenengoaren seriotasunari bigarrenaren pikardiarekin erantzun nahi geniolako, bi postontzi topatu genituelako...


Lekunberritik gora gogotsu
hurbildu naiz zuregana,
gozoa baita zure gainetik
zabaltzen den panorama,
Uztegi, Intze ta Azkarate
pasa ditut banan bana,
kontsonanteen bustiduretan
loratzen den harremana,
biak dituzu zoragarriak
izena eta izana.
Honainoko bidea
izan da xamurre,
zugan batzen baitie
zerue eta lurre;
hara! Araitz bailara
eder aurrez aurre,
itxura berezie
daukezu Ttutturre,
Beteluri usnaka
dagoen sudurre.


Handik aurrera Irumugarrietara joan ginen, eta bueltan Unako putzura eta Etxarri Laurraul herrira. Aralarren merezi du kanpoko soineko zabalaren barruan zer dagoen ezagutzea!

Argazki bilduma; egin koxk!

No hay comentarios:

Publicar un comentario