2014-01-14

GALDERAKGalderak ittea gustatzen zait. Parekoa ze pentsatzen ai dan jakittea. Begik irakurtzea. O hango hari irriparrek nola alde in dion atzematea. Galderak ittea gustatzen zait. Ta galderea nik ze erantzungo nuken pentsau ta gero ittea. Ez pentsa, ariketa politte da. Jolasteko modu bat. Ta egie esan, nei izugarri gustatzen zait jolastea; ingurukok espero ez duenakin jolastea gustatzen zait, ingurukoa ahoa erdi irikin erdi itxin harrapatzea, begiradak lapurtzea ta parre algarak oparitzea. Galderak ittea gustatzen zait.

Halaxe, gertau bezelaxe kontatzen dizuet. Asteazkenen bueltau ginen institutua oporretatio. Lehenengo ordun DBH 1eko nere ikasle maittekin gai berrikin hasteko asmoa: zatikik. Mohamed ta hamazazpi gamelun ipuine kontau nien, nola hiltzorin zeola bere hiru seme-alaban arten banau behar zittun gameluk eta bla, bla, bla... Beste ordu laurden batez zatikin ingurun hizketan eon ondoren ateatako ondoriok arbelen idazten hasi nintzen, ikasitakok koadernon txukun-txukun jasotzeko. Ez zait denbora luzez arbelen idazten, ikasleei erdi-bizkarra emanda eotea gustatzen ta... bost bat minutu eamango nittunen ta bakoitza bere lanen zentrauta zeonen... zapla! ez bat eta ez bi! di-da! buelta erdie eman ta harrapazka bota nien galderea: pozik bizi al zeate? Eta zapla! ez bat eta ez bi! di-da! altu ta fuerte! fundamentuz! seguru! Anek erantzun zon: BAI!

Bate pentsau be erantzun beharreko galderea dala uste det. Bost bat segundoz pentsatzen eon ta gero Gorka han hasi zan... bueno, eske etxeko-lanak, eske azterketak, eske, eske, eske...

BAI o EZ. Pentsau be erantzun beharreko galdera dala ustet. Emozionau in nindun Anen baiezkok bai, baino batez e erantzunen berehalakotasunek, ziurtasunek eta indarrak, ta gaineako ikaslei re emozio hoi transmititzen saiau nintzen. Ustet ulertu zuela.

Hoi bai, danak harrittu zien in nien galderaz. Harrittu... ta lotsau in ziela re esango nuke... izan e... pozik bizi al zeate? Ikusi nittun aurpegingatio sekula inork ez ziela halakoik galdetu re pentsau nun. Baten batek "Irati pitza-pitza inda dau" re pentsauko zon. Baino, nei izugarri gustatzen zait Irati pitza-pitza inda dau pentsatzeko motibok ematea. Pozik bizi dien ez dakit, momentu hoi pozik bizi izan zuela bai. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario